top of page
MEZZANINE PARTNERS
THE STRATEGIC ALLIANCE
Mezzanine Partners is a strategic alliance between PMV
and Capital@rent. Both parties have a long standing track record of providing subordinated debt to small and mid-sized companies in Belgium and the Netherlands.


 
pmv.jpg
PMV is een zelfstandige investeringsmaatschappij die investeert in het economisch weefsel van Vlaanderen. PMV treedt daarbij op als ondernemer en marktproducent.
PMV verleent financiële middelen aan voornamelijk kleine en middelgrote
ondernemingen, complementair aan de door traditionele financiële instellingen en privé-initiatieven verschafte financiering.

PMV werkt samen met private partners via fondsen en publiek private
samenwerkingen. De klemtoon ligt daarbij in het bijzonder op duurzame energie,
biotechnologie, clean technology, zorg, levenswetenschappen en infrastructuur voor de toekomst. PMV beheert een portefeuille van 900 miljoen euro aan activa.
Capital@Rent is een private vennootschap en maakt deel uit van een familiale holding. De familie Claeys met roots in Zedelgem is reeds meer dan 100 jaar actief in het ondernemingsleven in Vlaanderen en daarbuiten..
Capital@Rent werd opgericht in 2007 als initiatief om het familiaal patrimonium in de lokale economie te investeren en dit op een rechtstreekse en efficiënte manier. De keuze om zich te specialiseren in achtergesteld krediet kadert in de overtuiging dat mensen die bereid zijn risico’s te nemen (door eigen middelen en hun beste jaren te investeren) hiervan ook de vruchten moeten kunnen plukken.

De afgelopen 5 jaar vonden veel (familiale) ondernemers in Capital@Rent een financiële partner op dezelfde golflengte.
Capital-rent.png
bottom of page